Изменение цен на смарт-терминал 1С-АЗУР-01Ф МК с 23 августа 2019 г.